Mời bạn bè có quà tặng

2020-06-17

Mời bạn bè để nhận được quà tặng

Đăng ký Qmua, tham gia hoạt động chém giá có cơ hội 100% nhận được Apple Macbook / AirPods Pro/ Iphone 11 Pro//Và những sản phẩm thương hiệu lớn như LAMER, SK-ll, Estee Lauder, Kiehl's, Clinique , CHANEL, MAC, YSL, Dior, TF, v.v...  100% miễn phí. Đừng bỏ lỡ nó, tham gia với chúng tôi ngay bây giờ!


 Qùa tặng:

1. Chúng tôi sẽ tăng 1 token cho người được mời. Bạn có thể sử dụng token tham gia nhiều hoạt động như chém giá, Lucky box, Nhận được miễn phí...

2. Chúng tôi sẽ tăng 10 điểm cho người được mời. Bạn có thể sử dụng cái điểm tham gia mua hộp may mắn trong khu vực miễn phí Lucky box.

3. Chúng tôi sẽ tặng 2 điểm + 1 tiền tệ ưu đãi cho người mời. 

(nhấn "mời bạn bè để kiếm tiền"----- kiểm tra thu nhập)Lưu ý: khi người được mời đăng nhập tài khoản Qmua, chúng tôi sẽ tự động tăng 1 token + 10 điểm cho tài khoản Qmua của người được mời nhé!!!