Kiểm tra tình trạng đơn hàng

2020-05-28

Kiểm tra tình trạng đơn hàng của tôi

1. Bước 1, Nhấn vào “Hồ sơ mua hàng”

 

2. Bước 2, Nhấn vào “ Xem hậu cần” để kiểm tra tình trạng đơn hàng của bạn.

 

3. Nhấn vào “Tin tức của tôi” để kiểm tra mã đơn hàng và thông tin chém giá thành công.

 

4. Chat với Zalo để được hỗ trợ kiểm tra nhanh chóng