Mời bạn bè giúp chém giá

2020-05-28

Cách mời bạn bè giúp chém giá

*Về người dùng mới* 

Nếu bạn bè của bạn là người dùng mới, người dùng mới sẽ chém nhiều tiền hơn người dùng cũ. Do đó, bằng cách mời thêm người dùng mới, bạn sẽ nhận được các sản phẩm chém giá nhanh hơn và miễn phí.


1. Khi bạn chia sẻ tới facebook và zalo, hãy mời bạn bè nhấn vào Link

 

2.Sáu đó, nhấn vào “tới giúp bạn chém giá” 


3.Đăng ký và đăng nhập tài khoản QMua Của bạn. Nếu bạn bè của bạn là người dùng mới, vui lòng đăng ký tài khoản QMua trước khi chém giá. Nếu bạn bè của bạn là người dùng cũ, bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản QMua để chém giá.

 

4.Nhn vào Giúp bn chém giá


5.Giúp bn bè chém giá thành công


6.Nhấn vào "Tiếp tục chém giá" để xem tiến trình chém giá và

thời gian hết hạn.


7.Nhấn vào “lịch sử chém giá” để xem giúp chém giá bạn bè
*Lưu ÝBạn có thể giúp tối đa 3 bạn bè để chém giá mỗi ngày. Đối với cùng một chém giá, bạn chỉ có thể giúp chém giá một lần.