Hướng dẫn chém giá

2020-05-28

Hướng Dẫn Chém Giá

1. Đầu tiên bạn cần mở app hoặc trang web của QMua, sáu đó, nhấn vào “Chém giá” bên dưới:

 


2.Chọn sản phẩm bạn thích, nhấn vào “Chém giá nhận miễn phí”

 


3.Bn cn thêm địa chỉ giao hàng.

 


4. Cuối cùng, sau khi bạn nhấn vào “bắt đầu chém giá”, bạn có thể chia sẻ nó thông qua cách Facebook hoặc Zalo với bạn bè để chém giá . Bạn càng chia sẻ nhiều, thì càng chiém nhiều tiền5. Chia sẻ tới Facebook và Zalo mời bạn bè giúp chém giá!

* Chia sẻ tới Facebook


 

* Chia sẻ tới Zalo

Sao chép thành công, mở zalo và dán nó cho bạn bè