Thông báo về hành vi nạp lại tiền bất thường

2020-05-08
Xin chào các bạn, do gần đây Qmua đã nhận được thông báo từ Momo về sự xuất hiện của một số hoạt động thanh toán bất thường tại website. Với những đơn đặt hàng nạp tiền có dấu hiệu bất thường này, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 12 giờ theo số thứ tự thông báo từ Momo. Chúng tôi sẽ đình chỉ sử dụng tài khoản nếu phát hiện hoạt động thanh toán, nạp tiền bất thường đồng thời giải quyết và xoá số tiền đã nạp bất thường này. Nếu số Token được nạp vào thông qua hoạt động thanh toán có bất thường được sử dụng để tham gia vào hoạt động lấy kho báu thì lấy kho báu được coi là không có hiệu lực và số tiền tham gia hoạt động sẽ được hoàn trả lại. Xin cảm ơn.