Thông Báo về Covid-19

2020-05-07

Do ảnh hưởng của Covid-19, công tác vận chuyển bị hạn chế Ở một số khu vực. Trong thời gian này, QMUA Vẫn hoạt động nhưng thời gian giao hàng sẽ kéo dài hơn bình thường. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này. Mong quý khách hàng thông cảm.