Thanh toán / Mua TOKEN

2020-05-02

  • Nhập giao diện thanh toán TOKEN.  • Chọn số lượng cần mua.
  • Chọn phương thức thanh toán và hoàn thành thanh toán.Hãy chú ý đến những câu hỏi sau


Nạp tiền không thành công?

Trong trường hợp thanh toán bất thường hoặc không có phương thức thanh toán nào có thể được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến để được hỗ trợ.


Mất bao lâu để gửi tiền sau khi nạp tiền?

Trong trường hợp bình thường, người dùng có thể đến trong vòng 1 phút sau khi thanh toán. Qmua sẽ nhắc người dùng xác nhận thanh toán qua tin nhắn trong trạm sau khi xác nhận thanh toán.


Tại sao việc nạp tiền tối thiểu cần 10 token?
Do các yêu cầu giới hạn của mỗi ngân hàng nhận, Qmua yêu cầu số tiền nạp của người dùng cần phải lớn hơn 10 mã thông báo = 10.000vnd