Có thể trực tiếp mua sản phẩm không?

2020-04-28

Không Tham Gia Mua Sắm May Mắn, Có Thể Trực Tiếp Mua Sản Phẩm Không? 


Câu trả lời là: có

Bạn có thể đến khu vực "Mua hàng trực tiếp" để chọn sản phẩm bạn muốn mua.