Đăng ký thành viên tại QMUA

2020-04-28

Phương pháp một

1.Tại trang chủ QMUA, chọn phần "Tài khoản"

 

  (Vào trang đăng ký --> Vào phần tài khoản) 

  2. Chọn "Đăng ký"


  3. Điền số điện thoại của bạn, chờ nhận mã xác nhận từ hệ thống qua SMS. 

   

  4. Hoàn thành Đăng ký


  Phương pháp hai

  Bạn có thể đăng nhập trực tiếp thông qua FACEBOOK hoặc ZALO