Как присоединиться
Правило
· · · В процессе торга · · ·

Торгова́л(а,и){{item.bargained_amount}}₽
Почти{{(100 - item.progress.toFixed(2)).toFixed(2)+'%'}}

{{item.time[1]}}:{{item.time[2]}}:{{item.time[3]}}.{{item.time[4]}}
{{item.end?'Торг окончен':'По истечении срока'}}
Продолжайте торговаться
Отправить {{item.success_count}} Блок
Торгуйтесь бесплатно
Quy Tắc

1. Để cảm ơn người tiêu dùng vì sự ủng hộ và yêu mến liên tục của họ đối với QMua, QMua chính thức cung cấp cho người tiêu dùng những lợi ích của việc nhận hàng miễn phí. Người tiêu dùng có thể được miễn phí bằng cách tham gia các hoạt động chém giá đến 0 đồng trong 24 giờ. Tạm thời không hỗ trợ người tiêu dùng trả số tiền còn lại để chém giá. 2. Chọn sản phẩm yêu thích của bạn, mời bạn bè cùng chém giá, miễn là giá sản phẩm được chém đến 0 đồng và điền địa chỉ giao hàng trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ xét duyệt đơn đặt hàng của một số sản phẩm, sản phẩm sẽ được giao sau khi xem xét thành công, người tiêu dùng không cần trả giá thành và phí vận chuyển hàng nào. Nếu tìm thấy một số đơn đặt hàng bất thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở hóa đơn đặt hàng độc hại hoặc chém giá bất thường), nhà điều hành hoạt động chém giá có quyền hủy đơn hàng. 3. Bạn cần phải cung cấp địa chỉ giao hàng trước khi chém giá hết hạn, nếu không có địa chỉ giao hàng, dù chém giá đến 0 đồng cũng là chém giá không thành công, chúng tôi sẽ không thể giao hàng cho bạn. 4. Hoạt Động chém giá cần mời bạn cùng tham gia, mỗi lần chém giá dựa trên số tiền hiển thị trên trang, bạn bè càng tham gia nhiều thì càng dễ thành công. 5. Bạn có thể giúp tối đa 3 bạn bè để chém giá mỗi ngày. Đối với cùng một chém giá, bạn chỉ có thể giúp chém giá một lần. 6. Tại QMUA, khi dùng hơn 10 token để Mua Sắm May Mắn có thể nhận được đạo cụ lực chém giá mạnh. Đạo cụ chém giá có thể được sử dụng khi chém giá, mỗi loại đạo cụ có thể được sử dụng nhiều nhất một lần.